Rok 2021

VÝJEZD č. 28 – Požár-nízké budovy, 25. prosince, 12:39

K požáru kůlny o rozměrech ca. 4×12 metrů v ulici Husova v Nepomuku byly včera po poledni vyslány 3 jednotky hasičů. Po příjezdu na místo byl již celý objekt plně zasažen požárem a částečně se oheň rozšířil i na přilehlou garáž. Na likvidaci byl nasazen jeden vysokotlaký + 2 C proudy a celý zásah probíhal v dýchací technice. Vzhledem tomu, že uvnitř bylo velké množství materiálu a propadla se střecha, tak bylo nutné vše vynosit a vyhledat skrytá ohniska termokamerou. Po úplné likvidaci došlo ještě k stržení konstrukce krovu, která hrozila zřícením. Během zásahu nedošlo k žádnému zranění a vyšetřovatel jako příčinu stanovil nedbalost při použití zábavné pyrotechniky.

VÝJEZD č. 27 – Požár-nízké budovy, 22. prosince, 16:17

K požáru ve sklepě rodinného domu v Nepomuku byly vyslány jednotky z prvního stupně poplachu, tedy naše jednotka s oběma cisternami a dále jednotky HZS Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Jarov. Na místě se průzkumem ukázalo, že požár není velkého rozsahu a jednotky ze Žinkov a Jarova byly odvolány zpět na základnu. Požár byl zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu za použití dýchacích přístrojů a zakouřený prostor byl odvětrán pomocí přetlakového ventilátoru. Naše jednotka se po likvidaci vrátila na základnu. Jednotka HZS vyčkala na místě do příjezdu vyšetřovatele požárů.

VÝJEZD č. 26 – Dopravní nehoda-uvolnění komunikace, odtažení, 30. listopadu, 16:43

V důsledku sněžení a poryvů větru došlo včera odpoledne k několika nehodám v okolí Nepomuka. Naše jednotka byla vyslána k vyproštění zapadlého osobního vozidla z příkopu, ve kterém cestoval řidič s nezletilým synem a uvízli v úseku silnice Nepomuk – Mileč. Za pomoci lanového navijáku a vyprošťovacích kurt bylo auto vytaženo zpět na vozovku a nezraněná posádka mohla pokračovat dál v cestě. Během zásahu jsme ve stejném místě ještě pomohli dalšímu řidiči, který najel do závěje a nemohl vyjet. Jednotka HZS zasahovala celkem u 6 událostí.

VÝJEZD č. 25 – Technická pomoc-transport pacienta, 13. září, 13:57

Během pohotovosti naší jednotky na zbrojnici jsme byli vysláni na pomoc zdravotnické záchranné službě při transportu ženy pobodané hmyzem v lese u Velké chocenické skály na Chejlavě. Po stabilizování jejího stavu a odstranění dvou polámaných stromů přes přístupovou cestu jsme provedli transport zraněné ženy k sanitnímu vozidlu. Poté jsme se vrátili na základnu a drželi pohotovost do 18. hodiny, kdy se jednotka HZS vrátila zpět na stanici.

VÝJEZD č. 24 – Ostatní formálně založená událost-Svolání pohotovosti jednotky , 13. září, 12:52

Naše jednotka držela na žádost operačního střediska do 18. hodiny pohotovost na zbrojnici. Jednotka HZS Nepomuk po tuto dobu zasahovala u dopravní nehody u obce Mohelnice.

VÝJEZD č. 23 – Dopravní nehoda-vyproštění osob, 13. září, 10:28

V pondělí 13. září byla před půl jedenáctou dopoledne nahlášenana tísňovou linku vážná dopravní nehoda na silnici I/20 na úrovni Mohelnice. Dalším voláním bylo upřesněno, že došlo k čelnímu střetu
osobního auta s nákladním a došlo nejméně k jednomu těžkému zranění. Operační středisko hasičů proto vyslalo jednotky HZS Nepomuk, SDH Nepomuk a v rámci mezikrajské výpomoci i jednotku HZS Blatná.
K události jsme vyjeli s vozidlem CAS 20 Tatra Terrno a později i s DA Mercedes Sprinter. Na místě bylo zjištěno, že po silném nárazu zůstal ve zdemolovaném osobním autě řidič nejevící známky života a ihned
bylo zahájeno jeho vyproštění pomocí hydraulického nářadí. Lékař u osoby bohužel konstatoval exitus a vrtulník Letecké záchranné služby od nehody odletěl prázdný. Řidič nákladního vozu vyvázl bez zranění. Jednotky dále provedly zajištění místa nehody, protipožární opatření a posyp uniklých pohonných hmot. Po ukončení záchranných prací byla jednotka z Blatné a naše jednotka odeslány velitelem zásahu na základny. Jednotka HZS Nepomuk zůstala na místě do ukončení šetření nehody Policií ČR, aby pak asistovala při odtahu havarovaných vozidel a uklidila vozovku. Naše jednotka držela na žádost KOPIS po
celou dobu zásahu jednotky HZS pohotovost na zbrojnici.

VÝJEZD č. 22 – Požár-polní porost, tráva, 8. září, 13:17

S jednotkami HZS Nepomuk, SDH Myslív a SDH Pačejov jsme byli vysláni k požáru polního porostu u obce Myslív. K události jsme vyjeli s vozidlem CAS 30 T815-7. Jako první na místě zasahovala jednotka HZS, která již nerozšiřující se požár na ploše cca 2×30 metrů likvidovala pomocí nárazníkové lafety. My jsme na místě vyčkali do úplné likvidace požáru a ostatní jednotky byly odvolány ještě před dojezdem k události. Po předání místa majiteli se obě jednotky vrátily na základnu.

VÝJEZD č. 21 – Technická pomoc-odstranění nebezpečných stavů, 6. září, 18:29

K rozsypanému obilí na silnici II/191 v serpentinách ve Vrčeni jsme byli vysláni společně s jednotkou SDH Vrčeň. Obilí bylo rozsypáno na malé ploše cca 1×3 metry. Úklid provedla místní jednotka a my jsme se vrátili zpět na základnu. Jednotka HZS Nepomuk v té době likvidovala hnízdo sršňů u rodinného domu ve Swalmenské ulici v Nepomuku.

VÝJEZD č. 20 – Dopravní nehoda-se zraněním, 29. srpna, 13:40

K dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/20 u Životic jsme byli vysláni společně s jednotkou HZS Nepomuk a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. K události jsme vyjížděli z akce S hasiči hurá do školy s vozidlem CAS 20 Tatra. Jednotky zabezpečily místo nehody, provedly na vozidle protipožární opatření a po dobu zásahu usměrňovaly provoz. Při nehodě byla zraněna jedna osoba,kterou převezli záchranáři na ošetření do nemocnice. Událost si převzala Policie ČR.

VÝJEZD č. 19 – Záchrana osob a zvířat-z vody, 11. srpna, 6:35

V ranních hodinách jsme byli povoláni společně s jednotkou HZS Nepomuk a hlídkou Policie ČR z oddělení Nepomuk k Novému rybníku, odkud bylo na tísňovou linku oznámeno, že panuje obava o jednoho z rybářů a hrozilo, že mohl utonout. K události jsme vyjeli s CAS 20 Tatra Terrno. Na pokyn velitele zásahu jsme provedli průzkum od hráze a při břehu podél lesa. Asi 20 až 30 metrů od břehu jsme spatřili ve vodě nehybnou osobu. Na dané místo jsme nasměrovali jednotku HZS se záchranným člunem. Osobu, která nejevila známky života, jednotka vyzvedla do člunu a ihned během převozu na břeh zahájila resuscitaci, ke které byl následně použit i automatizovaný externí defibrilátor a kyslíkový dýchací přístroj Saturn OXY. Po příjezdu ZZS si pacienta převzali zdravotníci, bohužel lékař u osoby konstatoval smrt. Do ukončení zadokumentování události kriminální policií na místě zůstala jednotka HZS, naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

VÝJEZD č. 18 – Požár-dopravní prostředky, 10. srpna, 15:06

K dopravní nehodě osobního auta s následným požárem na silnici I/20 u sádek jsme byli vysláni s dalšími složkami IZS. K události jsme vyjeli s technikou CAS 20 Tatra a DA Mercedes. Při našem příjezdu již požár auta likvidovala pomocí vysokotlakého proudu jednotka HZS Nepomuk a zraněného řidiče měli v péči zdravotníci ZZS. Toho po základním ošetření a stabilizování stavu transportoval do nemocnice vrtulník Letecké záchranné služby. Naše jednotka se na pokyn velitele zásahu vrátila zpět na základnu.

VÝJEZD č. 17 – Požár-odpad, ostatní, 23. července, 15:39

Operační středisko k požáru hranice dřeva na zahradě rodinného domu v obci Záhoří vyslalo nepomuckou profesionální jednotku a dobrovolné z Nepomuka, Myslíva a Želvice. Po příjezdu bylo zjištěno zahoření několika metrů polen a byly nasazeny dva C proudy. Po rychlé lokalizaci se hromada rozebrala a do 20 minut následovala úplná likvidace. Požár se obešel beze škody a jednotky se mohly vrátit na základny.

VÝJEZD č. 16 – Technická pomoc-čerpání vody, 22. července, 16:51

K vyčerpání vody ze sklepa v objektu ve vlastnictví Města Nepomuk jsme vyjeli s vozidlem CAS 20 Tatra Terrno do dvorecké ulice U Trati. Vodu, která byla do výšky asi 20 cm, jsme pomocí čerpadel vyčerpali mimo objekt a za necelou hodinu jsme se vrátili zpět na základnu.

VÝJEZD č. 15 – Technická pomoc-čerpání vody, 8. července, 21:02

Po předchozí události jsme byli přeposláni k čerpání vody ze zatopeného domu ve Vlčicích u Blovic. Pomocí čerpadel jsme vodu vyčerpali za necelou hodinu. Na základnu jsme se vrátili před 23. hodinou.
Jen mezi 18. a 20. hodinou vyjížděly na plzeňsku hasičské jednotky ke stovce zásahům spojených s bouřkou, která se regionem v podvečer přehnala. Její následky likvidovaly jednotky během celé noci i pátečního dne.

VÝJEZD č. 14 – Technická pomoc-odstranění stromu, 8. července, 17:46

K odstranění stromů padlých přes železniční trať mezi Srby a Ždírcem jsme vyjeli s CAS 20 Tatra a DA Mercedes Sprinter před 18. hodinou. Ve spolupráci s pracovníky Správy železnic a jejich technikou jsme daný úsek po třech hodinách práce zprůjezdnili. Zároveň jsme odstranili několik padlých stromů přes silnici až do Vlčic.

VÝJEZD č. 13 – Odřad Morava-Likvidace následků tornáda, 1. července

Dobrovolná nepomucká jednotka ale byla zařazena do jednotek z Plzeňského kraje, které by
byly v případě povolání schopny vyjet v rámci odřadu HZS Plzeňského kraje. V nočních hodinách z 30. června na 1. července vyjel z Plzně na Moravu další odřad (celek dočasně organizovaný ke splnění určitého úkolu, pozn. red.), který na místě vystřídal zasahující jednotky z Plzeňského kraje. Na pomoc vyrazila i naše jednotka v počtu pěti hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra Terrno s nákladním přívěsem. Odřad na místo dorazil brzy ráno a po krátké poradě a rozdání úkolů začal ihned pracovat, konkrétně v Moravské Nové Vsi. Původní nasazení bylo plánované až do neděle 4. července, ale
z rozhodnutí velitelského štábu jsme na místě ukončili činnost v pátek 2. července večer a během noci se odřad vrátil zpět do Plzně, odkud se pak jednotky rozjely na své základny. Práce na místě byla různorodá, od odklízení suti po stabilizaci stavebních konstrukcí, zakrývání střech a podobně. Mimo fyzickou pomoc jsme na místo dovezli ženijní nářadí, a to lopaty, košťata a krumpáče zakoupené městem Nepomuk.

VÝJEZD č. 10,11,12 – Technická pomoc-odstranění stromu, 30. června, 2:08-13:24

V souvislosti s bouřkami, které se přehnaly večer 29. června i přes nepomucko, vyjížděla naše jednotka ke třem událostem, kdy se jednalo o pády stromů přes silnice nebo na elektrické vedení. Nepomucká profesionální jednotka vyjela během včerejšího a dnešního dne k 16 událostem.

VÝJEZD č. 9 – Požár-průmyslové, zemědělské objekty, sklady, 27. června, 6:50

V sobotu 26. června byl před 20. hodinou na operační středisko nahlášen požár v areálu farmy Lukrena v obci Řenče. Nejprve k události vyjely jednotky v prvním stupni požárního poplachu, ale hned po příjezdu si velitel zásahu povolal další posily, mimo jiné i jednotku HZS Nepomuk. Požár zasáhl skladovou halu plnou sena a slámy, na střeše se navíc nacházely fotovoltaické panely. K hašení bylo nasazeno několik vodních proudů, vodu cisterny dovážely z nedaleké požární nádrže. Ve 21 hodin povolal operační důstojník zálohy na stanice Přeštice a Nepomuk. Na nepomuckou stanici svolal jednotku SDH Nepomuk, která držela pohotovost až do sedmé hodiny ráno, kdy se vrátila jednotka HZS zpět na stanici. K události se na žádost velitele zásahu dostavil statik, který posoudil stav budovy. Po jeho posudku mohlo být zahájeno vyvážení hořícího sena a slámy pomocí manipulátorů na volné prostranství, kde ho hasiči prolévali vodou. V nočních hodinách došlo k lehkému zranění jednoho ze zasahujících hasičů, na místě byl ošetřen záchanáři. V rámci střídání zasahujících jednotek na místě požáru jsme ráno vyjeli k události i my s Tatrou CAS 30. Na místě jsme na pokyn velitele zásahu prováděli dovoz vody a prolévání hořícího sena a slámy. Na základnu jsme se vrátili v 17 hodin. Celkem na místě zasahovalo 11 jednotek, velící důstojník směny HZS, řídící důstojník kraje a vyšet-řovatel požárů. Na požářiště bylo dopraveno kolem 900 kubíků vody a celý zásah trval přes 20 hodin.

VÝJEZD č. 8 – Ostatní formálně založená událost-Svolání pohotovosti jednotky , 26. června, 21:00

Naše jednotka držela na žádost operačního střediska od včerejší 21. hodiny do dnešní 7. hodiny ranní pohotovost na zbrojnici. Jednotka HZS Nepomuk po tuto dobu zasahovala u požáru v areálu zemědělského družstva v obci Řenče.

VÝJEZD č. 7 – Požár-lesní porost, 10. května, 16:08

K dalšímu požáru, tentokrát lesního porostu u Zhůře v lokalitě zvané Vůsí, jsme vyjeli s oběma cisternami společně s jednotkami HZS Nepomuk, SDH Jarov, SDH Blovice a SDH Chocenice. Požár se vlivem větru rozšířil z pálení klestí na plochu asi 50 x 50 metrů. Zlikvidován byl několika vodními proudy za hodinu od příjezdu první jednotky na místo události. Vodu doplňovaly cisterny z hydrantové sítě v Chocenicích. Místní jednotka poté prováděla po dobu osmi hodin dohlídku nad požářištěm. Vyšetřovatel HZS udělil odpovědné osobě za pálení blokovou pokutu, požár se obešel beze škody.

VÝJEZD č. 6 – Požár-odpad, ostatní, 23. dubna, 12:45

K ohlášenému hustému kouři vycházejícímu z okolí Nové Vsi u Nepomuka jsme byli vysláni spolu s jednotkou HZS Nepomuk a SDH Neurazy v pátek 23. dubna ve tři čtvrtě na jednu odpoledne. Již
během jízdy k zásahu bylo operačním střediskem upřesněno, že se jedná o požár pneumatik v areálu zemědělského podniku v Nové Vsi, což se na místě potvrdilo. Od pálení větví, které prováděli zaměst-
nanci nedaleko hromady starých pneumatik, došlo k jejich zapálení a při našem příjezdu na místo již hořela celá hromada. K efektivnímu hašení požáru bylo do vody přimíseno pěnidlo. Jednu popálenou
osobu v oblasti obličeje transportoval vrtulník Letecké záchranné služby do nemocnice. Majitel objektu zajistil na žádost velitele zásahu bagr, který rozhrnul vrstvu spečeného odpadu, aby mohly jednotky
provést úplnou likvidaci požáru, která proběhla kolem 16. hodiny. Celkem u události zasahovaly tři hasičské jednotky včetně obou našich cisteren, vyšetřovatel HZS a velící důstojník směny HZS, dále
Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Během tohoto zásahu byla na tísňovou linku oznámena další událost v Nepomuku, a to neodkladné otevření uzamčeného pokoje v Domě s pečovatelskou službou v ulici Za Kostelem, kde se měla nacházet zraněná osoba. Protože byly obě nepomucké jednotky zaneprázdněné, operační středisko k otevření vyslalo jednotku HZS Přeštice a SDH Blovice, která je nejbližší dobrovolnou jednotkou předurčenou k otevírání uzavřených prostorů.

VÝJEZD č. 5 – Požár-lesní porost, 10. dubna, 10:39

K požáru lesního porostu u Klikařova jsme vyjeli spolu s jednotkami HZS Nepomuk, SDH Žinkovy a SDH Neurazy před 11. hodinou dopoledne v sobotu 10. dubna. KOPIS vyslal k události celkem pět cisternových automobilových stříkaček včetně obou našich cisteren, dopravní automobil a vyšetřovatele HZS. Požár se rozšířil z pálení klestí na lesní mýtinu o rozměrech asi 40 x 40 metrů. Pomocí tří vodních proudů byl zlikvidován za necelou hodinu. Událost se díky rychlému zásahu obešla beze škody. Vyšetřovatel HZS udělil odpovědné osobě za pálení blokovou pokutu.

VÝJEZD č. 4 – Požár-polní porost, tráva, 1. dubna, 11:53

Dnes krátce před polednem vyslalo operační středisko obě nepomucké jednotky s velkokapacitními cisternami na požár travního porostu ve Slunečné ulici v Nepomuku, který se rozšířil z ohlášeného pálení klestí. Požár o rozloze přibližně 10×10 metrů byl zlikvidován za pomocí nárazníkové otočné proudnice během několika minut.

VÝJEZD č. 3 – Dopravní nehoda-úklid vozovky, 12. února, 8:12

Naše jednotka byla povolána na úklid po dopravní nehodě jednoho OA mezi obec Mileč a Nekvasovy. Po přijezdu na místo bylo zjištěno, že OA se nachází mimo komunikaci v příkopu. Na místě došlo k drobnému úniku . OA jsme pomocí kurt na navijáku vytáhli zpět na komunikaci. Nehoda se obešla bez zranění. MU jsme předali majiteli a krátce po čtvrt na deset jsme se vrátili zpátky na základnu. Jednotka HZS v tu chvíli zasahovala u jiné události v obci Mítov u požáru osobního automobilu.

VÝJEZD č. 2 – Dopravní nehoda-vyproštění osob, 8. února, 10:56

Společně s jednotkou HZS Nepomuk a dalšími složkami integrovaného záchranného systému jsme byli vysláni na silnici mezi Kokořovem a Žinkovy, odkud byla systémem e-call nahlášena dopravní nehoda osobního automobilu. Z dalších volání na tísňovou linku bylo upřesněno, že se jedná o střet nákladního auta s osobním. Na místě bylo zjištěno, že v osobním voze je těžce zraněný zaklíněný řidič a bylo zahájeno jeho vyproštění pomocí hydraulického nářadí. Ve spolupráci obou hasičských jednotek a zdravotníků ZZS byla osoba z vraku vozidla vyproštěna a naložena do vrtulníku Letecké záchranné služby, který ji transportoval do nemocnice. Řidič nákladního auta vyvázl bez zranění. Událost si převzala Policie ČR a obě jednotky se vrátily na základnu.

VÝJEZD č. 1 – Dopravní nehoda-vyproštění osob, 26. ledna, 8:09

Dne 26. ledna po osmé hodině ráno jsme vyjeli k dopravní nehodě jednoho osobního auta na silnici mezi Srby a Ždírcem. Z místa bylo hlášeno auto na boku v příkopu s osobou uvnitř vozidla. Při našem příjezdu na místo události již na místě zasahovali jednotka Hasičského záchranného sboru stanice Nepomuk, Zdravotnická záchranná služba a hlídka Policie ČR. Lehce zraněná řidička byla již venku z vozidla v péči zdravotníků. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na základnu.