Rok 2024

NOVÉ VYBAVENÍ

Dne 17.4. nám do vybavení jednotky přibyl nový požární přívěs pro hašení. Výrobcem přívěsu je společnost ZHT. Město Nepomuk ho zakoupilo s využitím dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Generálního ředitelství HZS ČR a s přispěním Plzeňského kraje. Součástí přívěsu mimo klasické technické prostředky potřebné k provedení hasebního zásahu je přenosná motorová stříkačka TOHATSU VE 1500, která nahradí dosluhující PMS 12. Přívěs naše jednotka využije nejen při požárech v případě potřeby zřízení čerpacího stanoviště nebo dálkové dopravy vody pomocí přenosných motorových stříkaček, ale také například při čerpání vody po záplavách.

školení a výcvik jednotky

K tomu, abychom mohli efektivně zasahovat u různých typů mimořádných událostí, tak je potřeba se neustále školit a zdokonalovat. Poslední odborná příprava členů naší jednotky byla zaměřena na zásahy s výskytem nebezpečných látek.

shrnutí roku 2023 JSDH

📢 Poplach vyhlášen celkem 3️⃣2️⃣

🔥 požár 1️⃣7️⃣

🚨dopravní nehoda 8️⃣

🛠 technická pomoc/záchrana osob, zvířat 6️⃣

🔔 elektrická požární signalizace 1️⃣

V roce 2023 byla jednotka SDH Nepomuk vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ke 32 zásahům. Jednalo se o 17 požárů, 8 dopravních nehod, 6 technických pomocí a 1 událost na objekt (signál elektrické požární signalizace). Pro zajímavost jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje z hasičské stanice Nepomuk vyjela za rok 2023 k 352 zásahům.

K prvnímu zásahu jsme vyjížděli hned ve druhé hodině nového roku, a to k požáru podkroví rodinného domu v obci Čmelíny, který vznikl od komínového tělesa. Vyšetřovatel stanovil škodu na 250 tis. Kč a okolo páté hodiny ranní byl zásah ukončen. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek PO s 9 kusy techniky.

Nejnáročnějším a nejdelším zásahem byl březnový požár restaurace a penzionu Angusfarm v Soběsukách, který likvidovalo celkem 18 hasičských jednotek více jak 20 hodin a škoda byla vyčíslena na 35 mil. Kč.

Nejvážnější dopravní nehodou, u které naše jednotka v loňském roce zasahovala, byl střet osobního auta s autobusem na silnici I/20 na křižovatce u sádek, která se stala 3. února. Při nehodě byly zraněny 2 osoby z celkem 30 cestujících v autobusu, řidič osobního vozidla musel být vyproštěn pomocí vyprošťovacích nástrojů, bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. U události zasahovaly obě nepomucké jednotky, jednotka HZS Plzeň Košutka s evakuačním autobusem, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje včetně vrtulníku a Policie ČR.

Z technických pomocí zmíníme zásah z první adventní neděle, kdy jsme byli povoláni k záchraně dobytka zavaleného pod přístřeškem na pastvině poblíž Neuraz. Přístřešek se zbortil po tíhou velké vrstvy sněhu a k vyproštění krav byly využity zemědělské manipulátory a hydraulické vyprošťovací nástroje. Jedna kráva zahynula, 5 jich bylo zachráněno.

Mimo ostré výjezdy, ke kterým nás vysílá operační středisko hasičů po nahlášení události na tísňovou linku, jsme také vyjeli k desítkám ostatních činností, do kterých patří dovozy vody, mytí znečištěných komunikací, asistence při závodech motorek a rally, ukázky techniky, vytváření pěny na různých akcích aj. Například jsme také prováděli kropení náměstí při pivních slavnostech, kdy teploty stoupaly vysoko nad 30 stupňů Celsia.