Důležitá telefonní čísla

TÍSŇOVÉ LINKY

Hasiči – tel. 150

Zdravotnická záchranná služba – tel. 155

Policie ČR – tel. 158

Jednotné evropské číslo tísňového volání – integrovaný záchranný systém – tel. 112

OSTATNÍ DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Městská policie Nepomuk – tel. 602 162 102

Horská služba – tel. 1210

Linka pomoci řidičům (odtah po nehodě, poruše atd…) – tel. 1224

Linka bezpečí – tel. 116 111