Shrnutí roku 2019 u jednotky a sboru

Autor: J. Š. <jirka.sus(at)seznam.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 03. 01. 2020


Činnost jednotky SDH obce

V roce 2019 byla naše jednotka povolána k 42 mimořádným událostem. Jednalo se o 10 dopravních nehod, z nichž nejvážnější byly střet osobního auta s nákladním na silnici 230 u Kokořova, ke které došlo 4. března a bylo při ní zraněno 5 osob a listopadová tragická nehoda na silnici I/20 u Podhůří, při které zemřela jedna osoba a další 2 nezletilé osoby byly zraněny. Dále jsme vyjeli k 11 požárům, z nichž za zmínění stojí požár skladu s asi 1000 kusy balíků slámy v Nekvasovech z 19. září, při kterém byl vyhlášen II. stupeň poplachu a zasahovalo u něj 12 hasičských jednotek včetně dvou z Jihočeského kraje. Další větší požár jsme likvidovali 30. října, kdy hořel dvoupatrový dům u Zeleného Dolu, požár jsme likvidovali několik hodin v dýchacích přístrojích, naštěstí se obešel bez zranění osob. 17 výjezdů bylo technického charakteru, kdy nejvíce výjezdů přibylo 3. a 4. února v souvislosti s padáním mokrého a těžkého sněhu, šlo převážně o popadané stromy přes silnice. V létě jsme likvidovali následky přívalových dešťů a bouřek. Čtyřikrát jsme vyjeli k zásahu typu "událost na objekt", kdy se jednalo o signalizaci požárního čidla v průmyslových objektech, naštěstí šlo vždy o planý poplach vlivem technické závady na EPS. Mimo výjezdy, ke kterým nás vyslalo Krajské operační středisko HZS, jsme vyjeli více než ke stovce ostatním činnostem, do kterých patří dovozy vody, asistence při závodech motorek a rally, čerpání znečištěných studní, ukázky techniky a vytváření pěny na různých akcích aj. Mimo to se členové jednotky zúčastnili pravidelných školení a výcviků s technikou a prostředky, další hodiny byly odpracovány na údržbě techniky a zbrojnice, včetně rekonstrukce travnatého hřiště a okolních ploch a výstavby opěrné zdi při opravě povrchů v areálu.

Mapu se zásahy v roce 2019 zobrazíte i s popisky a fotkami ZDE.

Pro zajímavost nepomucká profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje vyjela v roce 2019 k 290 událostem.

Činnost SDH (spolku)

V roce 2019 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk několik již tradičních akcí, například hasičský bál s kapelou Melodion, pálení čarodějnic se stavěním máje na hasičské zbrojnici, pouťovou taneční zábavu se skupinou Minimax, v červnu pak hasičkou soutěž Plamen a odpoledne pro děti i rodiče S hasiči hurá na prázdniny, v říjnu jsme zajišťovali občerstvení pro turisty procházející Prádlem při akci Podzim pod Zelenou horou a v listopadu jsme pořádali soutěž pro oddíly mladých hasičů z celého jižního Plzeňska nazvanou Noční toulání pod Zelenou Horou. Také jste se u nás mohli zahřát svařákem a jinými teplými nápoji na adventních trzích na nepomuckém náměstí. Všem, kteří se některé z těchto akcí zúčastnili, děkujeme, podporujete tím činnost našeho sboru. Nejbližší akce, které nás čekají v roce 2020 je Řádná valná hromada SDH, která proběhne v pátek 10. ledna a hasičský bál, který se bude konat 29. února v sále Hotelu U Zeleného stromu a zahraje na něm kapela Melodion. Rádi vás na něm uvidíme.