Přehled výjezdů za rok 2019

Autor: J. Š. <jirka.sus(at)seznam.cz>, Téma: Roční přehledy, Vydáno dne: 27. 01. 2019
 
1.  27.1.   Zhůř U   Planý poplach EPS v průmyslovém objektu, zasahovaly 3 JPO
2.  3.2.   Třebčice, silnice I/20 TP   Odstranění několika padlých stromů přes silnici
3.  3.2.   Želvice TP   Odstranění padlého stromu přes železniční trať
4.  3.2.   Nepomuk TP   Odstranění několika padlých a nakloněných stromů přes silnici II/191 u Nového rybníku
5.  3.2.   Nepomuk, U Sokolovny TP   Odstranění větve spadlé na zaparkované OA
6.  3.2.   Srby TP   Odstranění několika padlých stromů přes silnici a železniční trať, silnice Srby - Ždírec po dohodě s SÚS uzavřena
7.  3.2.   Nepomuk, J. J. Ryby TP   Odstranění větve spadlé přes el. vedení
8.  3.2.   Nepomuk, Na Vinici TP   Odstranění padlého stromu přes silnici
9.  4.2.   Klášter TP   Odstranění padlého a nebezpečně nakloněného stromu přes silnici ze Zeleného Dolu na Klášter
10.  25.2.   Sedliště P   Požár sazí v komíně, beze škody
11.  26.2.   Vrčeň TP   Záchrana koně probořeného ledem do rybníka, zasahovaly 3 JPO
12.  4.3.   Kokořov, silnice II/230 DN   Střet NA x OA v křižovatce, zraněno 5 osob, z toho jedna transportována vrtulníkem LZS
13.  4.3.   Nepomuk, Nádražní TP   Odstranění padlé břízy přes silnici II/191
14.  4.3.   Prádlo, silnice I/20 TP   Odstranění padlé větve do jízdího pruhu
15.  7.3.   Žinkovy, silnice II/191 DN   OA na boku, vyproštění zraněného řidiče
16.  21.4.   Klášter DN   Převrácený jeep na louce u stezky Helenky, tři zraněné osoby, naše jednotka odvolána před výjezdem
17.  23.4.   Starý Smolivec P   Požár porostu na ploše cca 50x30 metrů, zasahovalo 5 JPO
18.  26.4.   Měcholupy TP   Závada na kotli, zakouření, původně hlášený požár v RD
19.  19.5.   Nepomuk, Plzeňská DN   Střet dodávky s OA na silnici I/20, dvě lehká zranění, únik PHM
20.  20.5.   Nepomuk, Zelenodolská TP   Čerpání vody ze zatopeného sklepa a stavebního výkopu
21.  28.5.   Prádlo, silnice I/20 DN   OA v příkopu, 1 lehce zraněná osoba
22.  12.6.   Záloha na stanici -   Záloha po dobu déletrvajícího zásahu jednotky HZS Nepomuk - požár hospodářského stavení v Dobroticích
23.  14.6.   Oselce P   Požár lesního porostu pod sv. Markétou, zřízeno čerpací stanoviště, zasahovalo 7 JPO
24.  14.6.   Nepomuk P   Zahoření akumulátorů NA a únik provozních kapalin, silnice II/230
25.  6.7.   Mohelnice, silnice I/20 TP   Odstranění stromu ze silnice
26.  9.7.   Vrčeň P   Požár posečeného pole a balíků slámy, zasahovalo 5 JPO
27.  10.7.   Nepomuk P   Požár strniště a posečené slámy, zasahovaly 4 JPO
28.  21.7.   Nepomuk, U Pošty TP   Čerpání vody - zaplavená komunikace po přívalovém dešti na křižovatce ulic Plzeňská a U Pošty
29.  25.7.   Měcholupy P   Požár strniště a slámy při sklizni, zasahovaly 4 JPO
30.  11.8.   Bezděkovec P   Jiskření drátů elektrického vedení po dotyku větví stromu a následný požár strniště 10x10 m
31.  20.8.   Klášter, silnice I/20 DN   střet OA x NA v zatáčce u rybníčku, zraněná řidička OA transportována vrtulníkem LZS, únik PHM
32.  20.8.   Mohelnice, silnice I/20 TP   Odstranění dvou padlých břízek ze silnice
33.  26.8.   Zhůř U   Poplach EPS v průmyslovém objektu, bez příznaků požáru, planý poplach, zasahovaly 3 JPO
34.  4.9.   Zhůř U   Další poplach EPS v průmyslovém objektu, opět bez příznaků požáru, planý poplach, zasahovaly 3 JPO
35.  8.9.   Zhůř U   Další planý poplach EPS v průmyslovém objektu, zasahovaly 3 JPO
36.  19.9.   Nekvasovy P   Požár skladu s asi 1000 ks balíky slámy, vyhlášen II. stupeň poplachu, zasahovalo 12 JPO
37.  30.10.   Klášter P   Požár opuštěného dvoupatrového domu u Zeleného Dolu, bez zranění osob, zasahovaly 4 JPO
38.  2.11.   Klášter, silnice I/20 DN   Nehoda jednoho OA v zatáčce u rybníčku, tři lehce zraněné osoby, únik PHM
39.  26.11.   Klášter, silnice I/20 DN   Nehoda jednoho OA v zatáčce u rybníčku, jedna zraněná osoba, zaklíněná, vyproštěna před příjezdem jednotky
40.  30.11.   Podhůří, silnice I/20 DN   Náraz OA do stromu, 2 zraněné nezletilé osoby transportovány vrtulníkem LZS, 1 osoba exitus
41.  13.12.   Loužná P   Požár domu, vyhlášen II. stupeň poplachu, naše jednotka odvolána při cestě k zásahu
42.  20.12.   Mileč DN   Nehoda jednoho OA, hlášeno zaklínění jedné osoby, další 2 osoby se zraněním, naše jednotka odvolána při výjezdu

 

 

 

Použité zkratky:

DN - dopravní nehoda

P - požár

TP - technická pomoc

U - událost na objekt

PP - planý poplach

EPS - elektrická požární signalizace

JPO - jednotka požární ochrany

HZS - hasičský záchranný sbor

PČR - Policie ČR

ZZS - zdravotnická záchranná služba

LZS - letecká záchranná služba

NA - nákladní automobil

OA - osobní automobil

RD - rodinný dům