Přehled výjezdů za rok 2018

Autor: J. Š. <jirka.sus(at)seznam.cz>, Téma: Roční přehledy, Vydáno dne: 02. 01. 2018
 
1.  1.1.   Třebčice P   Požár stodoly u RD, zlikvidován třemi proudy, zasahovaly 4 JPO
2.  16.2.   Klášter, silnice I/20 DN   převrácené OA v příkopu, s lehkým zraněním řidičky, naše jednotka odvolána při výjezdu
3.  24.2.   Čepinec P   Požár v bývalém zemědělském objektu, zasahovalo 5 JPO
4.  5.3.   Mileč P   Požár suchého rákosí malého rozsahu, naše jednotka odvolána před výjezdem ze základny
5.  14.3.   Soběsuky P   Požár dřevěné chatky, likvidace dvěma C proudy, zasahovaly 3 JPO
6.  20.3.   Žitín P   Požár strojovny bioplynové stanice, jedna popálená osoba, zasahovaly 4 JPO
7.  30.3.   Bezděkovec P   Požár rodinného domu, zasahovaly 4 JPO
8.  7.4.   Radochovy P   Požár lesa na ploše cca 200 x 100 m, zasahovalo 8 JPO
9.  9.4.   Mohelnice P   Požár lesa na ploše cca 15 x 15 m, zasahovaly 3 JPO
10.  20.5.   Myslív DN   OA v příkopu, zraněna jedna osoba, naše jednotka odvolána po cestě k události
11.  3.6.   Zhůř P   Planý poplach, jednalo se o nenahlášené pálení odpadu
12.  7.6.   Měcholupy P   Požár plachty NA s asfaltem, naše jednotka odvolána po cestě k události
13.  16.7.   Záhoří TP   Odstranění nánosu zeminy ze silnice po přívalovém dešti
14.  17.7.   Žinkovy P   Požár OA ve dvoře fary, zasahovaly 3 JPO
15.  27.7.   Srby TP   Čerpání vody ze zaplavených sklepů RD po přívalovém dešti
16.  11.8.   Podhůří DN   Vyproštění zaklíněné osoby z převráceného bagru
17.  13.8.   Nepomuk, silnice I/20 DN   Úklid vozovky po dopravní nehodě jednoho OA, bez zranění
18.  17.8.   Čečovice P   Požár suché trávy v příkopu u silnice, zasahovaly 3 JPO
19.  1.9.   Klášter, silnice I/20 DN   OA na střeše, lehké zranění několika osob, bez úniků provozních kapalin
20.  3.9.   Nepomuk, Nádražní ul. P   Požár rozvodné skříně elektro v průmyslovém objektu, zasahovaly 2 JPO
21.  21.9.   Měcholupy, silnice I/20 DN   Převrácené OA na střechu, 4 lehce zraněné osoby
22.  23.9.   Zhůř, silnice I/20 DN   Spadlý strom na projíždějící dodávku, bez zranění, naše jednotka přeposlána k jiné události
23.  23.9.   TP   Odstranění padlých stromů přes silnici
24.  23.9.   TP   Odstranění padlých stromů přes silnici
25.  24.9.   Mileč TP   Odstranění padlého stromu přes silnici
26.  14.10.   Kvasetice DN   DN dvou OA s lehkým zraněním, bez úniku PHM
27.  15.10.   Třebčice, silnice I/20 DN   DN 2x OA a 1x NA s vyproštěním jedné osoby, celkem zraněny 2 osoby, z toho 1 lehce
28.  16.10.   Srby P   Požár kompostu o rozměrech 3x2 metry
29.  5.12.   Nepomuk, Kozlovická DN   OA na střeše, jedna zraněná osoba
30.  5.12.   Nepomuk, silnice I/20 DN   Převrácený NA mimo komunikaci, řidič nezraněn
31.  22.12.   Mohelnice, silnice I/20 P   Požár OA po technické závadě

 

 

 

Použité zkratky:

DN - dopravní nehoda

P - požár

TP - technická pomoc

U - událost na objekt

PP - planý poplach

EPS - elektrická požární signalizace

JPO - jednotka požární ochrany

HZS - hasičský záchranný sbor

PČR - Policie ČR

ZZS - zdravotnická záchranná služba

LZS - letecká záchranná služba

NA - nákladní automobil

OA - osobní automobil

RD - rodinný dům