Přehled událostí JSDHO 2015

Autor: Sketik <petr.zeman(at)seznam.cz>, Téma: Výjezdy, Vydáno dne: 23. 04. 2015


 Přehled zásahů JSDHO Nepomuk v roce 2015 
1.  10.1.  Srby TP  Padlý strom přes silnici směr Ždírec
2.  10.1.  Nepomuk-Dvorec TP  Padlý strom přes el. vedení
3.  3.2.  Měcholupy DN  Dopravní nehoda nákladního automobilu
4.  31.3.  Nepomuk, U Sokolovny TP  Větve přes el. vedení
5.  31.3.  Nepomuk-Dvorec TP  Padlý strom přes silnici směr Tojice
6.  10.4.  Záhoří P  Požár RD se zraněním
7.  21.4.  Vrčeň TP  Únik oleje z traktoru na komunikaci
8.  28.4.  Vrčeň P  Požár rozvaděče ve stodole
9.  1.5.  Nepomuk, Plzeňská ul. PP  Kouř vycházející z domu - planý poplach
10.  9.5.  Sedliště DN  DN soutěžního vozidla
11.  18.5.  Nepomuk-Dvorec, U Trati P  Požár balkonu ubytovny
12.  28.5.  Jarov P  Prověřovací a taktické cvičení v místním kulturním domě
13.  3.6.  Soběsuky P  Požár stohu slámy
14.  10.6.  Žinkovy TP  Vyhledávání ztracené osoby
15.  14.6.  Nepomuk-Dvorec DN  Osoba sražená vlakem na železniční trati směr Srby
16.  18.6.  Nepomuk, nám. A. Němejce TP  Únik oleje na komunikaci z náměstí ke kruhovému objezdu U Sokolovny
17.  16.7.  Novotníky P  Požár pole a lesa
18.  18.7.  Novotníky P  Požár pole a lesa - dohašování ohnisek
19.  22.7.  Životice P  Požár pole s obilím
20.  3.8.  Měcholupy P  Požár pneumatiky na návěsu NA
21.  6.8.  Žinkovy P  Požár pole s obilím a křovin
22.  6.8.  Chanovice P  Požár pole s obilím a lesa
23.  8.8.  Třebčice PP  Planý poplach - ohlášený kouř z lesa
24.  10.8.  Mileč P  Požár odpadu v bioplynové stanice
25.  12.8.  Jarov P  Požár pole s obilím
26.  23.8.  Měcholupy P  Požár pole s obilím
27.  25.8.  Třebčice, silnice I/20 DN  Úklid vozovky po DN traktoru a OA
28.  26.8.  Nepomuk-Dvorec P  Požár trávy
29.  2.9.  Měcholupy, silnice I/20 DN  DN - OA na střeše se zraněním řidičky
30.  16.9.  Životice, silnice I/20 DN  Dodávka v kolejišti, železniční trať Nepomuk - Blatná
31.  24.9.  Zhůř, silnice I/20 DN  Úklid vozovky po DN 2 NA a 2 OA, směr Měcholupy
32.  29.9.  Nepomuk, silnice I/20 DN  DN NA a OA se smrtelným zraněním jedné osoby
33.  27.10.  Nepomuk, silnice II/230 DN  DN dodávky a OA směrem na Přeštice, tři zraněné osoby, jedna osoba usmrcena
34.  12.11.  Neurazy DN  DN 2 OA ve směru od Soběsuk, se zraněním jedné osoby
35.  27.11.  Ždírec P  Požár stodoly
36.  3.12.  Soběsuky P  Dopravní nehoda dvou OA s následným požárem, na místě dvě zraněné osoby

 

 

 

Použité zkratky:

DN - dopravní nehoda

NA - nákladní automobil

OA - osobní automobil

TP - technická pomoc

ŽP - živelná pohroma

RD - rodinný dům

EPS - elektrická požární signalizace