Přehled událostí JSDHO 2012

Autor: J. Šůs <jirka.sus(at)seznam.cz>, Téma: Výjezdy, Vydáno dne: 19. 01. 2012


Přehled zásahů JSDHO Nepomuk v roce 2012 

1.  19.1.  Nepomuk, Myslivecká ul.  Požár  elektroodpadu (jednotka odvolána)
2.  16.3.  Nepomuk, Kozlovická ul.  Planý poplach EPS v průmyslovém podniku (jednotka odvolána)
3.  17.3.  Želvice  Požár suché trávy o rozloze 40 x 10 m
4.  18.3.  Liškov  Požár lesního porostu o rozloze cca 4 ha
5.  26.3.  Nepomuk, Na Vinici  Požár křovin a suché trávy o rozloze 5 x 10 m
6.  16.4.  Nepomuk, nám. A. Němejce  Prověřovací cvičení - simulovaný požár v archivu Městského úřadu
7.  21.4.  Třebčice  Požár hromady dřevěných trámů a okolních křovin
8.  29.5.  Klášter  Požár lesní hrabanky o rozloze 2 x 2 m
9.  11.6.  Srby  Požár půdního prostoru v zahradní chatě
10.  20.6.  Nepomucko  TP - odstranění padlých stromů
11.  20.6.  Klášter  TP - padlý strom přes chatku a el. vedení
12.  21.6.  Kladrubce  Prověřovací cvičení - požár v objektu na výrobu palet
13.  3.7.  Zhůř  Planý poplach EPS v průmyslovém objektu (jednotka odvolána)
14.  4.7.  Mlýnské Struhadlo  TP - čerpání vody ze zatopených objektů (jednotka odvolána)
15.  4.7.  Klášter  TP - odstranění padlého stromu z vozovky
16.  6.8.  Dvorec, Tojická  Požár vrátnice v areálu bývalé mlékárny
17. 17.8.  Klášter  Planý poplach EPS v objektu státního oblastního archivu
18. 28.10.  Klášter  Požár dvoupokojové zahradní chatky
19. 10.12.  Nepomuk (směr Kasejovice)  DN NA x OA s těžkým zraněním jedné osoby
20. 12.12.  Klášter  Planý poplach EPS v rekreační chalupě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zkratky:

DN - dopravní nehoda

NA - nákladní automobil

OA - osobní automobil

TP - technická pomoc

ŽP - živelná pohroma

RD - rodinný dům

EPS - elektrická požární signalizace