Přehled událostí JSDHO 2007

Autor: Vlaďka Růžičková <>, Téma: Výjezdy, Vydáno dne: 31. 12. 2007


Přehled zásahů JSDHO Nepomuk v roce 2007 

1. 18.1. Letiny - Skašov  ŽP - odstranění padlých stromů z komunikace
2. 18.1. Nekvasovy  ŽP - odstranění padlého stromu z komunikace
3. 18.1. Nekvasovy  ŽP - odstranění padlého stromu z železniční trati
4. 19.1. Nepomuk  ŽP - odstranění padlých stromů
5. 19.1. Třebčice  Požár v rodinném domě
6. 19.1. Přešín  TP - náhrada nefunkčního zařízení
7. 20.1. Dvorec  TP - odstranění nebezpečně rozlomeného stromu u RD
8. 22.2. Dožice  Požár stodoly
9. 23.2. Řesanice  Požár kolny
10. 27.2. Sedliště  Požár skladu slámy
11. 27.3. Polánka  Požár v rodinném domě
12. 6.4. Srby  Požár suché trávy
13. 10.4. Žinkovy  Požár kolny
14. 14.4. Klášter  Požár lesní hrabanky
15. 28.4. Prádlo  Požár lesní hrabanky
16. 30.4. Radošice  Požár - planý poplach
17. 8.6. Dvorec  Požár lokomotivy na vlakovém nádraží
18. 9.8. Nepomuk  TP - uvolnění ucpaného kanálu
19. 9.8. Klášter  TP - odstranění padlého stromu
20. 18.8. Maňovice  Planý poplach (jednotka odvolána)
21. 10.9. Nepomuk  TP - čerpání vody
22. 22.9. Novotníky  Požár komína v RD
23. 15.10. Zhůř  Planý poplach EPS v průmyslovém objektu
24. 24.10 Klášter  Požár komína v RD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Použité zkratky:

 

ŽP - živelná pohroma

TP - technická pomoc

RD - rodinný dům