Přehled událostí JSDHO 2011

Autor: J. Šůs <jirka.sus(at)seznam.cz>, Téma: Výjezdy, Vydáno dne: 25. 05. 2011


Přehled zásahů JSDHO Nepomuk v roce 20111.  16.1.  Vrčeň  Požár hospodářského stavení
2.  7.2.  Nepomuk, Na Vinici  Požár sklepa v bytovém domě
3.  7.2.  Nepomuk, Plzeňská  Požár - planý poplach, nenahlášené pálení
4.  2.5.  Dvorec, Za Výtopnou  Požár starého dieselagregátu
5.  3.5.  Zhůř  Planý poplach EPS, fa Agrospol
6.  4.8.  Prádlo  Planý poplach EPS, rekreační chalupa
7.  11.8.  Nepomuk, U Potoka  Požár zahradní chaty
8.  31.10.  Zhůř  Planý poplach EPS, fa Agrospol
9.  2.12.  Nepomuk  DN 1x OA se zraněním řidiče - jednotka odvolána
10.  5.12.  Nepomuk - Žinkovy  TP - odstranění padlých stromů z vozovky
11.  9.12.  Liškov  Požár - planý poplach, nenahlášené pálení
12.  16.12.  Prádlo  TP - odstranění padlého stromu z vozovky
13.  21.12.  Nepomuk, Přesanická  Požár sazí v komíně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zkratky:

DN - dopravní nehoda

OA - osobní automobil

TP - technická pomoc

ŽP - živelní pohroma

RD - rodinný dům

EPS - elektronická požární signalizace