Legislativa

Autor: Vlaďka Růžičková <>, Téma: Předpisy, Vydáno dne: 22. 03. 2007


Zákony, vyhlášky, nařízení

Zákony:

č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. a zák. č. 186/2006 Sb.

Nařízení vlády České republiky:

č. 172/2001 Sb. - k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
č. 352/2003 Sb. - o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Vyhlášky:

č. 246/2001 Sb. - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
č. 247/2001 Sb. - o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
č. 323/2001 Sb. - kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně
č. 49/2003 Sb. - o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 35/2007 Sb.