Tísňová volání

Autor: J. Š. <jirka.sus(at)seznam.cz>, Téma: Tísňová volání, Vydáno dne: 19. 12. 2017


Telefonní čísla na hasiče, zdravotnickou záchrannou službu a policiiHasiči    150

Zdravotnická záchranná služba    155

Policie ČR    158

TCTV    112

TCTV, tzv. Telefonní centrum tísňového volání 112 přijímá 14 operačních center - Krajských operačních a informačních středisek IZS, která provozují Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů. Jsou zde operační technici schopní komunikovat i ve světových jazycích. Ti přijmou tísňové volání a dle druhu mimořádné události informují pomocí datové věty příslušnou složku IZS a v případě potřeby volajícího přepojí. Linka 112 sjednocuje číslo tísňového volání v zemích EU.