sv. Antonín

Autor: Vlaďka Růžičková <>, Téma: Patroni, Vydáno dne: 02. 03. 2007


Sv. Antonín patron hasičů ve Vatikánu.

    Narodil se roku 250 ve vesnici Kome ve středním Egyptě. Když mu bylo 20 let, rozdal chudým dědictví po rodičích a uchýlil se na poušť.
    Zprvu bydlel ve skalní jeskyni se starým asketou, který ho zasvětil do poustevnického života. Shromáždil rozptýlené poustevníky a dal jim pravidla pro život v poustevnických osadách.
     Během více než 80 let opouštěl poušť, jen když bylo třeba, aby pomáhal pronásledovaným křesťanům (kolem 310), a když na výzvu svého biskupa, sv. Atanáše, v Alexandrii veřejně vystoupil proti ariánským bludům. 


    Zemřel v roce 356 n.l.; v Jeruzalémě slavili jeho památku už v 5. století. Je patronem hasičů ve Vatikánu. Svátek má 17. ledna. Nezaměňovat se sv. Antonínem Paduánským, populárním sv. Antoníčkem