Historie techniky SDH Nepomuk

Autor: Vlaďka Růžičková <>, Téma: Historie, Vydáno dne: 27. 02. 2007


 Dříve využívaná technika u SDH NepomukCAS 25 Š 706 RTHP

V užívání od roku 1969 - v r. 1998 nahrazen vozem CAS 32 T 148

 

Škoda 1203

V užívání od roku 1971 - vozidlo bylo po roce 2000 vyřazeno

 

DA 12 A 30

V užívání od roku 1973 - v r. 2007 Avia nahrazena vozem CAS 20 T 815 Terrno, předána do užívání SDH Dvorec